Dzien sportu

Wielkie święto sportu szkolnego 10.09.2021, zwane zwyczajowo Dniem Sportu, miało w tym roku wyjątkowo rywalizacyjny charakter. Uczniowie mieli szansę wykazać się sprawnością fizyczną w konkurencjach ukrytych pod tajemniczymi nazwami tj. skok w dal, bieg na 60,400,800, rzut piłką na odległość i inne. Nie brakowało współzawodnictwa klas w meczach rugby i piłki nożnej oraz sprawdzenia wiedzy na temat wychowania fizycznego. Młodsze klasy toczyły zacięte boje w popularnych różnorodnych grach i zabawach ruchowych organizowanych na boisku, zobacz relację foto

Rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

 „Informujemy, iż od dnia 1 września 2021 r. została uruchomiona rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Zapraszamy na stronę Urzędu Gminy Łącko

Wrzesień miesiącem Pamięci o II Wojnie Światowej

Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku Warszawy. Strona niemiecka przystępując do wojny z Polską, wystawiła 1 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów (400). Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i inwazji przeprowadzonej później (17 września) przez Związek Radziecki. Konsekwencją stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.