„EKO – akcja segregacja!”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku pod patronatem Wójta Gminy Łącko zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „EKO – akcja segregacja!”.

Celem konkursu jest promowanie wtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, uświadomienie problemu nadmiernego wytwarzania odpadów oraz promowania segregowania odpadów.

Termin składania prac konkursowych: 30 września 2020r.

Więcej  Prezentacja.„EKO – akcja segregacja!”

Nie zwlekaj, wykonaj pracę i odbierz atrakcyjną nagrodę!!!

„Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.
Projekt pn. “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
– Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
– Koła zainteresowań,
– Wyjazdy edukacyjne,
4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: – Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.

Bardzo proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Jeden uczestnik może brać udział w max. 2 formach wsparcia.

Szczegółowe informacje przekażą  wychowawcy klas… więcej

Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Łącko

Załącznik nr 1 formularza z_zgloszeniowy_uczeń_Łącko

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika  projektu_uczeń

Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń

 

Sukces

 

 

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ZUCH

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy I osiągnięcia wysokich wyników w :

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY ZUCH

Jurek  Pamuła –  7 miejsce, Kamil Drabik  – 11 miejsce, Bartłomiej Kucybała – 17 miejsce

 Dziękujemy wszystkim uczniom w szkole, którzy brali udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.