Rekrutacja

 

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski ,

zostali przyjęci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

oraz do klasy I na rok  szkolny 2020/2021.

                                                                                         Z poważaniem Halina Kozik

                                                                                        Dyrektor szkoły

WYDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

22 kwietnia uczniowie klas 7-8 wzięli udział w warsztatach on-line pt. Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. Postaw na Słońce, promującego odnawialne źródła energii. Za pośrednictwem specjalnego czatu uczniowie zadawali pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyli w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje” (dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?” (dr Tomasz Rożek). Na zakończenie uczniowie w prezencie obejrzeli warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?” z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”). Uczniom warsztaty bardzo się podobały.