„Sprzątanie świata”

W dniu 20 września 2019 r. uczniowie brali udział w ogólnopolskiej
akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie poszczególnych klas razem z
wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli w akcji sprzątając
wyznaczony teren w okolicach szkoły. Wszystkie zebrane odpady
zostały zostawione w workach na terenie szkoły oraz w wyznaczonych
miejscach, które następnie zostały zabrane przez odpowiednie służby.
Wyjście zostało poprzedzone pogadanką na temat „Sprzątania
świata” podczas zajęć z wychowawcą na lekcjach przyrody i biologii
oraz ciekawymi warsztatami pt. „Zasady prawidłowej segregacji
odpadów” zorganizowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Łącku.
Celem akcji było uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o
środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy. Kształtowanie postaw oraz
zachowań proekologicznych, zwiększenie sprzyjającego nastawienia do
zagadnień właściwej gospodarki odpadami, jak również wzrost ich
wiedzy w zakresie zasad gospodarowania odpadami.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Dnia 12 września miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie SP w Zarzeczu z klas I – VIII oraz wszyscy pracujący w niej nauczyciele. Swój głos można było oddać na: Justynę Oleś kl. V, Aleksandrę Gromalę  kl. VII, Rafała Wójcika kl. VIII, Dawida Faltyna kl. VIII.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zarzeczu w roku szkolnym 2019/2020 została Aleksandra Gromala uczennica klasy VII, pozostali kandydaci wejdą w skład SU.

Opiekunem SU została pani Katarzyna Leja – Pietrucha.

Ciekawa lekcja przyrody.

Ciekawa lekcja przyrody.

12 września 2019 r. uczniowie klasy 4 wzięli udział w ciekawej lekcji przyrody w terenie.Podopieczni mieli za zadanie określić kierunki geograficzne za pomocą kompasu, gnomonu, samotnie rosnącego drzewa i korony drzew. Nauczyciel w formie pogadanki wstępnej wprowadził pojęcie: widnokrąg, kompas, gnomon.

Uczniowie z nauczycielem udali się na zajęcia terenowe w słoneczny dzień w pobliże lasu.

Nauczyciel po dotarciu na wyznaczone miejsce zajęć rozdał kompasy – uczniowie poznali zasadę działania przyrządu i określili kierunek północny oraz pozostałe. Uczniowie wybierali na boisku jakieś charakterystyczne miejsce lub przedmiot (np. kamień, bramkę, kosz) i wyznaczali kierunki główne za pomocą kompasu i uzupełniły kartę pracy

Nauczyciel podzielił uczniów na 2 grupy:

Następnie nauczyciel przytoczył instrukcję wyznaczania kierunku północnego za pomocą gnomonu – uczniowie używali prostego patyka jako gnomonu do wyznaczenia kierunku północnego o godz.12.00 – grupa nr 1

Uczniowie wyznaczyli kierunek północny i pozostałe stając tyłem do Słońca i wykorzystali własny cień – grupa nr 2

W kolejnym etapie zajęć w terenie uczniowie obserwowali przyrodę pobliskiego lasu, aby rozpoznać kierunek północny po następujących oznakach: krótsze gałęzie samotnego drzewa od strony północnej, mech na drzewach, węższe słoje na ściętym pniu drzewa.

Grupy zbierały się na wspólne podsumowanie zajęć – nauczyciel pytał wybranych uczniów jak praktycznie wyznaczyć w terenie kierunek północny i pozostałe, na karcie pracy grupa nr 1 zapisuje kierunki główne a grupa nr 2 – kierunki pośrednie.

Dzieci bardzo ładnie wykonały zadania i otrzymały oceny.

Dzięki tej lekcji uczniowie aktywnie uczą się wyciągania logicznych wniosków na podstawie obserwacji przyrody umożliwiających prawidłowe rozpoznanie kierunków geograficznych w terenie.

Sposoby na wyznaczanie kierunków geograficznych bez kompasu

schemat przedstawiający położenie Gwiazdy Polarnej względem gwiazd Wielkiego Wozu

 • Gwiazda Polarna – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy (Małym Wozie). Dokładnie pod nią na widnokręgu jest północ geograficzna
 • Mrowisko – bardziej spadziste do północy
 • Mrowisko oparte na drzewie – najczęściej znajduje się po południowej stronie drzewa
 • Drzewo – samotne drzewo jest bardziej rozwinięte od strony południowej
 • Korona drzew – bardziej rozwinięta od południa
 • Słoje drzewa – większe odstępy między słojami od południa
 • Brzoza – jaśniejsza kora po stronie południowej
 • Mech – rośnie po północnej stronie drzew i kamieni
 • Śnieg – szybciej topnieje na zboczach południowych
 • Słoneczniki – nigdy nie są zwrócone ku północy
 • Stare kościoły – prezbiterium od wschodu
 • Rów porośnięty trawą – w rowie ciągnącym się ze wschodu na zachód bardziej porośnięty bok północny
 • Kij i cień (gnomon) – blisko godziny 12:00 cień wskazuje północ (blisko godziny 13:00 w okresie obowiązywania czasu letniego)
 • Anteny telewizji satelitarnych – w Polsce większość skierowana jest na południe (z lekkim odchyleniem na wschód)
 • Zegarek ze wskazówkami – zegarek trzymać płasko, skierować wskazówkę godzinową na Słońce. Dwusieczna kąta zawartego między wskazówką godzinową a godziną dwunastą pokazuje linię północ-południe

„Czas do szkoły”

Mszą Świętą w kościele parafialnym w Zabrzeży zainaugurowano rok szkolny 2019/2020.    W budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu miały miejsce dalsze obchody. Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych i uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klasy I, którzy zaczynają swoją szkolną przygodę. Koledzy i koleżanki z klas starszych przygotowali krótki występ artystyczny          pt. „Czas do szkoły” W tym dniu nie zapomniano o rocznicy wybuchu II wojny światowej i oddano hołd żołnierzom walczącym o wolność naszej Ojczyzny.

 

 

 

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych uczniów Gminy Łącko

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych uczniów
24 czerwca 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 117 uczniów z terenu Gminy Łącko, w tym naszemu uczniowi Damianowi Kulig (średnia ocen 5.44).

Wydarzenie prowadzili Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina i Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Lucyna Citak, a uświetnili je uczestnicy Małopolskiej Akademii Talentów.

Uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen równą 5,00 i wyższą oraz odznaczali się wybitnymi osiągnięciami otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Po raz drugi została także przyznana nagroda im. Antoniego Skąpskiego ufundowana przez Amelię i Rafała Skąpskich. Nagroda ta trafiła do Klaudii Jawor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy znakomitych wyników w nauce
i sporcie, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że otrzymane wyróżnienie będzie motywacją do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Stanie się także impulsem do jeszcze większej pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji własnych marzeń
i aspiracji. Niech nauka będzie nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą cel.

Życzymy sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Uroczyste zakonczenie Roku Szkolnego

W środę, 19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00 klasy odział przedszkolny, klasy I -VIII zakończyły uroczyście rok szkolny 2018/19. W uroczystościach uczestniczyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Maria Wójcik. Na uroczystości pani dyrektor Halina Kozik podziękowała nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom za miniony rok szkolny:

Wydarzyło się w nim wiele dobrego, razem przechodziliśmy przez łatwe i trudne momenty, celebrowaliśmy sukcesy, wyciągaliśmy wnioski z lekcji, jakie dawało nam życie. W tym miejscu chcę podkreślić, że miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń: obchodziliśmy 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, tańczyliśmy piękne tańce narodowe, uczyliśmy się ważnych wierszy, malowaliśmy, czytaliśmy o znanych Polkach i Polakach. To bardzo ważny rok. Mam nadzieję, że pozostanie na długo w Waszej pamięci. To także rok, w którym naszą szkołę kończy ostatnia ósma klasa. Można powiedzieć, że reforma z roku 2017r. dopełniła się. . Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w różnorodnych konkursach oraz interesujących projektach i akcjach. M. in.: projekt „Szkoła Przyjazna Środowisku – Eko dla wszystkich”, „Podaj Dobro Dalej”, szachy w szkole, akcja zbierania nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca, akcja konkursy plastyczne, biblioteczne, festiwale piosenek, występy na festynie, Dniu Rodziny, konkursy sportowe i naukowe. Szkoła otrzymała wiele podziękowań i certyfikatów, co świadczy o Waszym dużym zaangażowaniu. Akdemię poraz ostatni przygotowali wspólnie uczniowie klasy siódmej i ósmej. Dziekuję Wam za ten zapał – dziekowała na zakonczenie Pani dyrektor Halina Kozik uczniom i rodzicom.