Ciekawa lekcja przyrody.

Ciekawa lekcja przyrody.

12 września 2019 r. uczniowie klasy 4 wzięli udział w ciekawej lekcji przyrody w terenie.Podopieczni mieli za zadanie określić kierunki geograficzne za pomocą kompasu, gnomonu, samotnie rosnącego drzewa i korony drzew. Nauczyciel w formie pogadanki wstępnej wprowadził pojęcie: widnokrąg, kompas, gnomon.

Uczniowie z nauczycielem udali się na zajęcia terenowe w słoneczny dzień w pobliże lasu.

Nauczyciel po dotarciu na wyznaczone miejsce zajęć rozdał kompasy – uczniowie poznali zasadę działania przyrządu i określili kierunek północny oraz pozostałe. Uczniowie wybierali na boisku jakieś charakterystyczne miejsce lub przedmiot (np. kamień, bramkę, kosz) i wyznaczali kierunki główne za pomocą kompasu i uzupełniły kartę pracy

Nauczyciel podzielił uczniów na 2 grupy:

Następnie nauczyciel przytoczył instrukcję wyznaczania kierunku północnego za pomocą gnomonu – uczniowie używali prostego patyka jako gnomonu do wyznaczenia kierunku północnego o godz.12.00 – grupa nr 1

Uczniowie wyznaczyli kierunek północny i pozostałe stając tyłem do Słońca i wykorzystali własny cień – grupa nr 2

W kolejnym etapie zajęć w terenie uczniowie obserwowali przyrodę pobliskiego lasu, aby rozpoznać kierunek północny po następujących oznakach: krótsze gałęzie samotnego drzewa od strony północnej, mech na drzewach, węższe słoje na ściętym pniu drzewa.

Grupy zbierały się na wspólne podsumowanie zajęć – nauczyciel pytał wybranych uczniów jak praktycznie wyznaczyć w terenie kierunek północny i pozostałe, na karcie pracy grupa nr 1 zapisuje kierunki główne a grupa nr 2 – kierunki pośrednie.

Dzieci bardzo ładnie wykonały zadania i otrzymały oceny.

Dzięki tej lekcji uczniowie aktywnie uczą się wyciągania logicznych wniosków na podstawie obserwacji przyrody umożliwiających prawidłowe rozpoznanie kierunków geograficznych w terenie.

Sposoby na wyznaczanie kierunków geograficznych bez kompasu

schemat przedstawiający położenie Gwiazdy Polarnej względem gwiazd Wielkiego Wozu

 • Gwiazda Polarna – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy (Małym Wozie). Dokładnie pod nią na widnokręgu jest północ geograficzna
 • Mrowisko – bardziej spadziste do północy
 • Mrowisko oparte na drzewie – najczęściej znajduje się po południowej stronie drzewa
 • Drzewo – samotne drzewo jest bardziej rozwinięte od strony południowej
 • Korona drzew – bardziej rozwinięta od południa
 • Słoje drzewa – większe odstępy między słojami od południa
 • Brzoza – jaśniejsza kora po stronie południowej
 • Mech – rośnie po północnej stronie drzew i kamieni
 • Śnieg – szybciej topnieje na zboczach południowych
 • Słoneczniki – nigdy nie są zwrócone ku północy
 • Stare kościoły – prezbiterium od wschodu
 • Rów porośnięty trawą – w rowie ciągnącym się ze wschodu na zachód bardziej porośnięty bok północny
 • Kij i cień (gnomon) – blisko godziny 12:00 cień wskazuje północ (blisko godziny 13:00 w okresie obowiązywania czasu letniego)
 • Anteny telewizji satelitarnych – w Polsce większość skierowana jest na południe (z lekkim odchyleniem na wschód)
 • Zegarek ze wskazówkami – zegarek trzymać płasko, skierować wskazówkę godzinową na Słońce. Dwusieczna kąta zawartego między wskazówką godzinową a godziną dwunastą pokazuje linię północ-południe