Eko- Młodzi Badacze na Sądecczyźnie.

2 Października uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wzięli udział w konkursie na Wypasioną rzeczkę w ramach projektu  Eko- Młodzi Badacze na Sądecczyźnie. Podopieczni badali czystość wody w pobliżu szkoły za pomocą zestawu ekologicznego do badania wody z walizki ekobadacza. Uczniowie dokonali pomiarów stopnia kwasowości (pH), twardości wody, zawartości  azotanów(III), azotanów(V), fosforanów(V), amoniaku, jonów żelaza(III) i kwasowości próbki gleby z brzegu badanej rzeki. Dzieci uzasadniły: dlaczego nasza rzeka/potok powinien zostać uznany za Wypasioną Rzeczkę i wykonały zdjęcia badanego odcinka rzeki.