Zespół Śliweczki Mirabelki

Raport: ROZMAWIAMY O SADZIE

  etapu: ROZMAWIAMY O SADZIE

  kategorii: do VI klasy

1. Budowanie zespołu

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu przystąpiła do projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”. Celem tego przedsięwzięcia jest założenie oraz opieka nad sadem, składającym się z 5 drzew owocowych. W tym roku są to śliwy uprawiane metodą ekologiczną. Mini sad będzie służył uczniom i całej społeczności szkolnej. Promocję projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 11.03.2020 r. apelu, podczas którego podano przyczyny podjęcia decyzji o udziale w projekcie oraz inicjatywie stworzenia mini sadu składającego się z roślin sadowniczych tradycyjnych odmianach. Na apelu został również przedstawiony zespół Śliweczki Mirabelki. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas IV, V i VI: Amelia Banach – lider zespołu, Edytka Drabik – obserwator, Laura Chlipała – obserwator, Dominika Mazur –  obserwator, Katarzyna Zbozień – fotograf, Anna Rams – kierownik, Filip Pamuła – informatyk, Eryk Chlipała – informatyk, Kacper Banach – artystyczna dusza i Kamil Ziemianek – złoty pędzel. Zespołem opiekuje się pani Barbara Królczyk. Wyjaśniono, że udział w projekcie polega na zbudowaniu zespołu, który samodzielnie zdobywa wiedzę, a także opiekuje się minisadem. Ogłosiliśmy również konkurs na logo naszego projektu. Pierwszym zadaniem członków zespołu było nadanie nazwy grupie. Na spotkaniu ustalono, iż będzie ona nosić nazwę „Śliweczki Mirabelki”. W ten sposób oficjalnie zawiązał się zespół w naszej szkole.

15 lutego dokonano rejestracji grupy na stronie organizatora. Do 1.03.20 r. trwał wcześniej ogłoszony konkurs na logo projektu. Swoje propozycje zgłosiło 10 uczniów. Na spotkaniu 04.03.2020 r. członkowie zespołu wybrali propozycję Ani, uczennicy klasy VI. Zwycięskie logo zamieszczono na gazetce na korytarzu szkolnym. Z podziałem planowanych działań, wśród członków „Śliweczki Mirabelki” nie było problemów. Planowanymi działaniami w I etapie uczniowie podzielili się między sobą. Wybrano również lidera zespołu.

„TRADYCYJNY SAD” – projekt

            W lutym  2020 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”.

           Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest promocja starych odmian drzew owocowych (śliw) oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

           Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

           Projekt „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów naszej szkoły na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu nadprogramowym, które pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Dzięki niemu przy szkole powstanie sad, który będzie służył uczniom i całej społeczności lokalnej. Ale zanim powstanie…, to przed nami wiele pracy. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie szkoły.

         W dniu 11.03.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu chcieli w formie apelu zachęcić do zakładania tradycyjnych sadów. 

Na apelu został przedstawiony zespół Śliweczki Mirabelki i jego logo. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas IV, V i VI: Amelia Banach – lider zespołu, Edytka Drabik, Laura Chlipała, Dominika Mazur, Katarzyna Zbozień, Anna Rams, Filip Pamuła, Eryk Chlipała, Kacper Banach i Kamil Ziemianek. Zespołem opiekuje się pani Barbara Królczyk.

W kolejnej części apelu uczniowie przeszli do meritum, prezentując prezentację multimedialną na temat znaczenia restytucji starych odmian drzew oraz znaczenia drzew.

Uczniowie dowiedzieli się, że:

  • stare odmiany drzew owocowych są bardziej odporne na choroby i szkodniki,
  • w późniejszym okresie swego rozwoju są mniej wymagające w uprawie,
  • aby trafić na stół, nie muszą być wielokrotnie opryskiwane środkami chemicznymi,
  • stare sady przydomowe chronią przed erozją wietrzną i wodną,
  • we wnętrzu koron i pod nimi panuje swoisty mikroklimat umożliwiający rozwój niektórym gatunkom roślin (porosty)
  • aleje drzew owocowych przy polnych drogach, czy nawet pojedyncze okazy wśród pól, są kryjówkami dla drobnej zwierzyny oraz miejscem jej żerowania, zwiększając różnorodność biologiczną terenu

Uczniowie oraz nauczyciele poznali powody, dla których warto jeść śliwki                                                                                                                                                                                                     

Na razie zespół pracuje nad promocją swoich działań, ale miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy efekty obok budynku szkoły.