Obowiązują nowe przepisy od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy chmury, google.dysk komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.
5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji.
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
6. Zdalne monitorowanie, ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
7. Tematy lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu będą umieszczane w zakładce “ZDALNE NAUCZANIE” na stronie szkoły www.spzarzecze.lacko.pl
8. Nadal można korzystać i pracować z polecanych Platform Edukacyjnych i szkolnej chmurze.
9. W razie wątpliwości proszę o kontaktować się telefonicznie z nauczycielami i wychowawcami.
10. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.
11. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Życzę spokoju i zdrowia.

Z szacunkiem
Halina Kozik
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu