Spotkanie ze spawaczem

Spotkanie ze spawaczem

            26.01.2018 odbyło się spotkanie ze spawaczem Panem Stanisławem, który wprowadził klasy 4-7 w arkana swojego zawodu. Pan Stanisław został zaproszony na spotkanie z uczniami w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Spotkanie miało charakter pogadanki z uczniami na temat ścieżki edukacyjno-zawodowej spawacza. Pan Stanisław opowiedział jakie szkoły ukończył, aby móc podjąć pracę oraz przedstawił warunki swojej pracy, którą wykonuje na Islandii.
              Uczniowie mieli okazję przymierzyć przyrządy związane z przedstawianym zawodem oraz zobaczyć na slajdach, czym konkretnie zajmuje się przybyła osoba. Przy okazji spotkanie okazało się doskonałą lekcją geografii. Zaproszony gość wypowiadał się o swoim zawodzie samych superlatywach.
             Uczniowie z pełnym zaciekawieniem słuchali o zadaniach zawodowych spawacza, zdobywaniu doświadczenia i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych np. ogromnej odpowiedzialności i konsekwencjach wynikających z niesumiennego wykonania powierzonego zadania. Prowadzący warsztaty zadeklarował, iż pojawi się jeszcze w naszej szkole, aby uczniowie mogli przekuć teorię w konkretne działanie.

[nggallery id=180]