OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu ogłasza rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Zarzeczu na rok szkolny 2018/2019.

REGULAMIN REKRUTACJI 2018-2019

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie wymagane załączniki, które można pobrać i wydrukować:

DEKLARACJA O DALSZYM UCZĘSZCZANIU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (Z OBWODU)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (Z POZA OBWODU)