Spotkanie z przedstawicielem KRUS

14 marca 2019 r.  odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem KRUS, który zapoznał uczniów z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie rolnym.

Celem spotkania było przeprowadzenie uczniom pogadanki  na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z upadkami.
Na zakończenie pogadanki zaprezentowany został film edukacyjny pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.  Rozdano również uczniom broszury promujące bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

Prelegent poinformował także uczniów o możliwości wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.