„Sprzątanie świata”

W dniu 20 września 2019 r. uczniowie brali udział w ogólnopolskiej
akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie poszczególnych klas razem z
wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli w akcji sprzątając
wyznaczony teren w okolicach szkoły. Wszystkie zebrane odpady
zostały zostawione w workach na terenie szkoły oraz w wyznaczonych
miejscach, które następnie zostały zabrane przez odpowiednie służby.
Wyjście zostało poprzedzone pogadanką na temat „Sprzątania
świata” podczas zajęć z wychowawcą na lekcjach przyrody i biologii
oraz ciekawymi warsztatami pt. „Zasady prawidłowej segregacji
odpadów” zorganizowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Łącku.
Celem akcji było uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o
środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy. Kształtowanie postaw oraz
zachowań proekologicznych, zwiększenie sprzyjającego nastawienia do
zagadnień właściwej gospodarki odpadami, jak również wzrost ich
wiedzy w zakresie zasad gospodarowania odpadami.