DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„To dla babci teraz śpiewam tę piosenkę,

to mej babci ten kwiatuszek zaraz wręczę.

To dla dziadka uśmiech jak słoneczko mam,

to dziadkowi swoje serce zaraz dam”

Organizacja przez dzieci klas młodszych uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka na trwałe wpisała się w tradycję naszej szkoły. W tym roku to wspaniałe spotkanie miało miejsce 21 stycznia. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością pani Halina Kozik dyrektor szkoły oraz pan Jan Dziedzina wójt gminy Łącko.

Na początku pani dyrektor powitała zgromadzonych gości i przypomniała jak ważną rolę w życiu każdego dziecka pełnią dziadkowie, którzy dla swych wnuków mają zawsze czas, są bardzo cierpliwi, a przede wszystkim bezgranicznie kochają.

W podziękowaniu za ich wielkie serce, miłość i dobroć, dzieci zaprezentowały program artystyczny. Oprócz wierszy, piosenek i tańców przygotowano również prezentację multimedialną, podczas której dzieci wypowiadały się na temat swoich babć i dziadków. W pięknych słowach opowiadały jak wyglądają ich dziadkowie, co lubią z nimi robić i za co ich kochają. Dziękowali im za cierpliwość, opiekę i czas, jaki im poświęcają oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami podziękowali za występ.

Na zakończenie dzieci uroczyście zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły swoim bliskim upominki. Rodzice natomiast zaprosili wszystkich na pyszny poczęstunek.

Z pewnością 21 stycznia zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas, ponieważ był to niezwykły dzień, pełen uśmiechu, radości i wzruszeń.