Program Akademia Bezpiecznego Puchatka w klasie I

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W ramach zajęć uczniowie z klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni uczyli się i utrwalali wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w domu, na drodze, w szkole oraz w Internecie. Pierwszaki poznawali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, numery alarmowe, znaki drogowe. Uczyli się udzielać pierwszej pomocy, właściwie i w odpowiednim czasie korzystać z Internetu, będąc świadomym zagrożeń, które mogą być wynikiem niewłaściwego spędzania czasu w sieci.

Uczniowie zweryfikowali swoją zdobytą wiedzę na zajęciach w ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który zdali pomyślnie. Szkoła otrzymała Certyfikat „Akademia Bezpiecznego Puchatka” a dzieci dyplomy.