„TRADYCYJNY SAD” – projekt

            W lutym  2020 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”.

           Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest promocja starych odmian drzew owocowych (śliw) oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

           Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

           Projekt „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów naszej szkoły na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu nadprogramowym, które pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Dzięki niemu przy szkole powstanie sad, który będzie służył uczniom i całej społeczności lokalnej. Ale zanim powstanie…, to przed nami wiele pracy. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie szkoły.

         W dniu 11.03.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu chcieli w formie apelu zachęcić do zakładania tradycyjnych sadów. 

Na apelu został przedstawiony zespół Śliweczki Mirabelki i jego logo. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas IV, V i VI: Amelia Banach – lider zespołu, Edytka Drabik, Laura Chlipała, Dominika Mazur, Katarzyna Zbozień, Anna Rams, Filip Pamuła, Eryk Chlipała, Kacper Banach i Kamil Ziemianek. Zespołem opiekuje się pani Barbara Królczyk.

W kolejnej części apelu uczniowie przeszli do meritum, prezentując prezentację multimedialną na temat znaczenia restytucji starych odmian drzew oraz znaczenia drzew.

Uczniowie dowiedzieli się, że:

  • stare odmiany drzew owocowych są bardziej odporne na choroby i szkodniki,
  • w późniejszym okresie swego rozwoju są mniej wymagające w uprawie,
  • aby trafić na stół, nie muszą być wielokrotnie opryskiwane środkami chemicznymi,
  • stare sady przydomowe chronią przed erozją wietrzną i wodną,
  • we wnętrzu koron i pod nimi panuje swoisty mikroklimat umożliwiający rozwój niektórym gatunkom roślin (porosty)
  • aleje drzew owocowych przy polnych drogach, czy nawet pojedyncze okazy wśród pól, są kryjówkami dla drobnej zwierzyny oraz miejscem jej żerowania, zwiększając różnorodność biologiczną terenu

Uczniowie oraz nauczyciele poznali powody, dla których warto jeść śliwki                                                                                                                                                                                                     

Na razie zespół pracuje nad promocją swoich działań, ale miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy efekty obok budynku szkoły.