Od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”. 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż   od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.
Projekt pn.   “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Szkole realizującej projekt oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.

Tu możesz pobrać wniosek, dokumenty i formularze do projektu

 ,,Szkoła na 6″