Informacja o powrocie do szkoły.

Drodzy Państwo,

Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia ogłosili możliwość powrotu klas I-III do nauczania stacjonarnego od dnia 18.01.2021r. Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy w rygorystycznym reżimie sanitarnym.

Wszelkie informacje dotyczące zasad powrotu uczniów do szkoły zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego  w piątek 15.01.2021r.

 

tutaj     Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 9.01.202