REKRUTACJA OD ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA OD ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Procedury postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego kandydatów

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Zarzeczu

na rok szkolny 2021/2022

 

Procedury postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu Szkoły – załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu Szkoły  – załącznik nr 2

Deklaracja i Oświadczenie zał.3 i 4