Projekt edukacyjny pt. „TRADYCYJNY SAD”.

Projekt edukacyjny pt. „TRADYCYJNY SAD”.

W lutym  2021 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”.

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest promocja starych odmian drzew owocowych (czereśni) oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa. Prezentacja tradycyjny sad więcej