TRADYCYJNY SAD

TRADYCYJNY SAD

Miło nam poinformować, że drużyna ,,Czerwone Czeresienki,, z naszej szkoły zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu “Tradycyjny sad”. Dzięki temu otrzymamy środki finansowe na założenie mini sadu składającego się ze starych odmian czereśni rekomendowanych w projekcie. Nasza szkolna drużyna zajęła po pierwszym etapie 6 miejsce na ponad 50 drużyn!  W I etapie wykonaliśmy wszystkie zadania, czyli: zbudowaliśmy zespół, zdobywaliśmy niezbędną dla nas wiedzę, znaleźliśmy miejsce do założenia mini sadu, stworzyliśmy plan i wstępny kosztorys, a także zadbaliśmy o promocję naszego projektu.