Poznaj Małopolskę Jana Pawła II

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w projekcie organizowanym przez Diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ,, Poznaj Małopolskę Jana Pawła II”. Celem tej wyjątkowej inicjatywy jest zapoznanie dzieci z życiem , miejscami i osobami związanymi z jednym z największych Polaków współczesnej historii.

Realizacja projektu odbywa się poprzez cykl audycji poświęconych w/w tematyce. Audycje emitowane są na falach Radia RDN od poniedziałku do piątku przez cały miesiąc maj o godzinie 10.10 każdego dnia i trwają 10 minut. Pomocą w realizacji zadania jest zamówiona wcześniej kolorowanka. Po emisji nagrania dzieci kolorują obrazek, któremu poświęcona została audycja.

,, Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”