Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OPERON

13.05.2021r. klasa trzecia brała udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty OPERON. Uczniowie pisali sprawdzian, który składał się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Celem  przeprowadzonego testu jest określenie stopnia opanowania  przez uczniów klasy trzeciej umiejętności z zakresu wyżej wymienionych edukacji.