PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ „KOKOSZA, GROSZ DO GROSZA!”

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować         i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym  i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego. Szczegółowe informacje na stronie kokosza.org