„Nagroda imienia Antoniego Skąpskiego”

Aleksandry Gromala

 

„Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego” dla wyróżniającego się ucznia lub absolwenta szkoły z terenu Gminy Łącko lub mieszkającego na terenie Gminy Łącko, który nie ukończył 18 roku życia. Nagroda przyznawana jest za uzyskiwane wyniki w nauce (w tym m.in. za udział w olimpiadach przedmiotowych), osiągnięcia artystyczne lub aktywność w organizacjach pozarządowych, o czym decyduje Jury.

Serdecznie gratulujemy.