Dzien sportu

Wielkie święto sportu szkolnego 10.09.2021, zwane zwyczajowo Dniem Sportu, miało w tym roku wyjątkowo rywalizacyjny charakter. Uczniowie mieli szansę wykazać się sprawnością fizyczną w konkurencjach ukrytych pod tajemniczymi nazwami tj. skok w dal, bieg na 60,400,800, rzut piłką na odległość i inne. Nie brakowało współzawodnictwa klas w meczach rugby i piłki nożnej oraz sprawdzenia wiedzy na temat wychowania fizycznego. Młodsze klasy toczyły zacięte boje w popularnych różnorodnych grach i zabawach ruchowych organizowanych na boisku, zobacz relację foto