Realizacja programu „SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW”

Realizacja programu „SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW”

15 listopada klasa II aktywnie wzięła udział w zajęciach z programu „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.  Celem zajęć było poznanie zwierząt zagrożonych wyginięciem, organizacja zajęć dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, zainspirowanie do codziennego czytania, kształtowanie wrażliwości plastycznej, doskonalenie motoryki dużej i małej, umiejętność współdziałania i współpracy, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna oraz konieczności jej ochrony, kształtowanie postawy proekologicznej.