Próbna ewakuacja szkoły.

Próbna ewakuacja szkoły.

W listopadzie podczas lekcji w Szkole Podstawowej w Zarzeczu dzięki uprzejmości OSP Zarzecze, uczniowie szkoły wzięli udział w próbnej ewakuacji budynku szkoły.

Celem próbnej ewakuacji jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W ewakuacji wzięli udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

Za organizację dziękujemy druhom OSP Zarzecze.