„Już pływam”

„Już pływam”

Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej Gminie i Szkole projekt „Już pływam”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie. W tym roku na dotowane lekcje pływania, zakwalifikowało się 101 uczniów z terenu naszych szkół.

Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem instruktorów, uczą się pływać na Pływalni Limanowskiej. Zaplanowanych jest 6 wyjazdów.  W ramach projektu dzieci mają zagwarantowany transport oraz opiekę. Pierwsze zajęcia odbyły się 04.04.2022 r.

Pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego to 13 300,00 zł. środki własne to 26 376,57 zł.

Dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowych umiejętności pływackich, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą. Poprawi się bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci, co jest szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.