PROJEKT EMOCJA W KLASIE 3

PROJEKT EMOCJA W KLASIE 3

Uczniowie klasy 3 brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”, który mam na celu wychowanie dzieci na mądrych, otwartych, samodzielnych, empatycznych, życzliwych i twórczych. Ważną cechą projektu jest wzmocnienie w uczniach wiary w siebie oraz własne możliwości oraz budowanie przyjaznych i życzliwych relacji.  Ideą projektu jest wychowaniu dzieci do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt edukacyjny obejmował  pięć modułów: Kraina Kreatywności Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii, Kraina Odwagi. Zajęcia były bardzo twórcze, a uczniowie czerpali niesamowitą radość z wspólnej zabawy.