Podsumowanie zajęć artystycznych w ramach Projektu „Szkoły na 6”

Podsumowanie zajęć artystycznych w ramach Projektu „Szkoły na 6”

Zajęcia realizowano w okresie od października 2021 do czerwca 2022r.W zajęciach uczestniczyło ośmioro uczniów z klasy IV i V naszej szkoły. W ramach zajęć rozwijających artystycznych uczniowie nabywali nowe kompetencje związane z wykonywaniem robótek ręcznych. W ciągu 45 godzin zajęć w ciągu roku mieli okazję zaznajomić się z technikami szycia ręcznego i maszynowego, poznali podstawowe hafty ozdobne oraz techniki tkania i sploty makramowe….więcej