Wsparcie Domu Dziecka w Żmiącej

Wsparcie Domu Dziecka w Żmiącej

Nasi uczniowie i ich rodzice po raz kolejny udowadniają, że mają ogromne serca i potrafią się dzielić
tym, co posiadają. Tym razem wsparcie trafiło do dzieci z Domu Dziecka w Żmiącej. Wszystkim
zaangażowanym w pomoc z serca DZIĘKUJEMY.