Projekt „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

Projekt „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej – pt. „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”.

Celem projektu jest:

– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

– rozwijanie zdolności manualnych ucznia; – zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

W trzeciej edycji uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.