Wyniki konkursu plastycznego p.n. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”

Wyniki konkursu plastycznego p.n. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”

13.12.2022r. w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny p.n. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”.

 

 

 

Celem konkursu było:

· pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
· kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie,
· pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej Gminy,
· doskonalenie umiejętności twórczych,
· rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,
· wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
· kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VIII. Chętni uczniowie wykonywali własnoręcznie stroiki po swoich zajęciach dydaktycznych. Powstało sześć prac, którego oceny dokonała powołana komisja. Jury w ocenie brało pod uwagę następujące kryteria:

  1. Wkład pracy ucznia.
  2. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
  3. Dobór i wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych.
  4. Estetyka pracy.

Ponadto Natalia Pyrdoł oraz Mikołaj Mirek wzięli udział w gminnym etapie konkursu zdobywając dyplomy i nagrody za udział.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło podczas Wigilii szkolnej dnia 22.12.2022r.

WYNIKI:

KATEGORIA I                                                                                KATEGORIA II
KLASY  I –III:                                                                                KLASY  IV –VIII:

I miejsce:  Mikołaj Mirek – kl. 1                                             I miejsce: Natalia Pyrdoł – kl. 5

II miejsce: Alicja Ciesielka 0 kl. 2                                          II miejsce: Wiktoria Klag – kl. 5

III miejsce ex aequo:

Oliwia Klag – kl. 1
Małgorzata Klag – kl. 2

 

GRATULUJEMY  WSZYSTKIM  LAUREATOM!!!

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU ETAPU SZKO1NĘGO KONKURSU PLASTYCZNEGO -> klik