TRADYCYJNY SAD

TRADYCYJNY SAD

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „TRADYCYJNY SAD” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu, składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie go w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko.

Prezentacja >>zobacz<<