Projekt „Wychowawcza na wielkim ekranie”

Projekt „Wychowawcza na wielkim ekranie”

Wychowawczynie klas 5-7 przygotowały dla swoich podopiecznych projekt „Wychowawcza na wielkim ekranie” jest on realizowany w ramach wsparcia godzin wychowawczych.

Uczniowie oglądają przygotowane i specjalnie dobrane dla nich filmy edukacyjno – wychowawcze podejmujące tematykę przyjaźni, wykluczenia, tolerancji, trudnych wyborów, choroby. Po prelekcjach odbywa się pogadanka i dzielenie się refleksjami.