„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” Roger Bacon

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” Roger Bacon

28 kwietnia 2023r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 3, w Szkole Podstawowej w Kiczni pod nazwą: „MISTRZ MATEMATYKI”. Naszą szkołę dzielnie reprezentowała Emilia Drabik.

Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale,upominki rzeczowe i dyplomy.

Emilce gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym.