Ecokonkurs!

Ecokonkurs!

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu wzięła udział w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Charytatywnym organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Konkurs polegał na zebraniu używanej odzieży przeznaczonej do recyklingu o jak największej wadze. Nasza szkoła zebrała 115 kg odzieży, która zostanie przekazana osobom potrzebującym.

Cel konkursu:

  1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii.
  2. Przekazywanie wiedzy o ekologicznych zachowaniach, ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii oraz zasadach zdrowego żywienia.
  3. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę.
  4. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
  5. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Pomaganie innym, słabszym, uboższym, potrzebującym pomocy kształci empatię, uczy angażowania się w działania charytatywne i społeczne, pozwala nabyć umiejętności komunikacji oraz współpracy. Są to cechy niezbędne w dorosłym życiu.