Świetlica

 Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

 kartę zgłoszenia,  regulamin, aneks do regulaminu świetlicy

 

                                                   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D