Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w SP w Zarzeczu

w roku szkolnym 2021/2022

Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Halina Kozik dyrektor szkoły, biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Rozmus wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Leja-Pietrucha język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ewa  Wojtas edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Jolanta Klimek język angielski
mgr Renata Janik język niemiecki
mgr Jacek Konstanty wychowanie fizyczne, historia
mgr Sylwia Kubicz edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Bożena Miętkiewcz religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Łatka matematyka
mgr Jolanta Jarek edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariusz Gorczowski muzyka, plastyka
mgr Tomasz Sowa religia
mgr inż. Jacek Kwit informatyka, doradztwo zawodowe, technika, plastyka, świetlica szkolna
mgr Barbara Królczyk biologia, chemia, fizyka, przyroda
mgr Marzena Wierzycka geografia

Wychowawcy klas:

Klasa I – mgr Anna Gromala

Klasa II – mgr Ewa Wojtas

Klasa III – mgr Sylwia Kubicz

Klasa IV – mgr Katarzyna Leja-Pietrucha

Klasa V – mgr Agnieszka Łatka

Klasa VI-VII – mgr Jacek Kwit

Klasa VIII – Jolanta Klimek