Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w SP w Zarzeczu

w roku szkolnym 2022/2023

Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Halina Kozik dyrektor szkoły, biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Rozmus wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Leja-Pietrucha język polski, logopedia
mgr Ewa  Wojtas edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Jolanta Klimek język angielski
mgr Małgorzata Kwit język niemiecki
mgr Jacek Konstanty wychowanie fizyczne, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Sylwia Kubicz edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny
mgr Piotr Bieś religia
mgr Agnieszka Łatka matematyka
mgr Anna Gromala edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariusz Gorczowski muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Sowa religia
mgr Daniel Pamuła informatyka, technika
mgr Barbara Królczyk biologia, chemia, fizyka, przyroda
mgr Marzena Wierzycka geografia
mgr Anna Sopata świetlica, doradztwo zawodowe
lic Agnieszka Michalska pedagog specjalny

Wychowawcy klas:

Klasa I – mgr Sylwia Kubicz

Klasa II – mgr Anna Gromala

Klasa III – mgr Ewa Wojtas

Klasa IV – Jolanta Klimek

Klasa V – mgr Katarzyna Leja-Pietrucha

Klasa VI-VII – mgr Agnieszka Łatka

Klasa VIII – mgr Jacek Konstanty