Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w SP w Zarzeczu

w roku szkolnym 2020/2021

Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Halina Kozik dyrektor szkoły, biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Rozmus wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Leja-Pietrucha język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ewa  Wojtas edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Jolanta Klimek język angielski
mgr Renata Janik język niemiecki
mgr Jacek Konstanty wychowanie fizyczne, historia
mgr Sylwia Kubicz edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Bożena Miętkiewcz religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Łatka matematyka
mgr Jolanta Jarek edukacja wczesnoszkolna
mgr Damian Kurzeja technika
mgr Mariusz Gorczowski muzyka, plastyka
mgr Tomasz Sowa religia
mgr inż. Jacek Kwit informatyka, świetlica szkolna, doradztwo zawodowe
mgr Barbara Królczyk biologia, chemia, fizyka, przyroda
mgr Marzena Wierzycka geografia
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jolanta Łączek wiedza o społeczeństwie

Wychowawcy klas:

Klasa I – mgr Ewa Wojtas

Klasa II – mgr Sylwia Kubicz

Klasa III – mgr Jolanta Jarek

Klasa IV-V – mgr inż. Jacek Kwit

Klasa VI-VII – Jolanta Klimek

Klasa VIII – mgr Katarzyna Leja-Pietrucha