ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU 2019/2020

W klasach wychowawstwo w roku szkolnym 2019/2020 pełnić będą:

Oddział 0 – mgr Małgorzata Rozmus

Kasa 1 –  mgr Sylwia Kubicz

Klasa 2 – mgr Ewa Jawor

Klasa 3 – mgr Małgorzata Śmierciak

Klasy 4 i 5 –  mgr Katarzyna Leja –Pietrucha

Klasy 6 i 7 –  mgr Jolanta Klimek

Klasa 8 – mgr inż. Jacek Kwit

 

Przydział sal poszczególnym klasom:

Kasa 1 –   sala 5

Klasa 2 –  sala 4

Klasa 3 – sala nowa

Klasy 4i5 –  sala 9

Klasy 6i7 –  sala 2

Klasa 8 – sala 8

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAJĘCIA SZKOLNE
Rok szkolny 02.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

I półrocze 02.09.2019 r. – 31.01.2020 r. ( 22tygodnie)

II półrocze 01.02.2020 r. – 26.06.2020 r.  ( 21tygodni)

Rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26.06.2020 r.

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
Ferie zimowe – 27.01.2020 r. – 09.02.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Ferie letnie – 26.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

TERMINY SZCZEGÓŁOWE
Do 21.XII.2019 r. – poinformowanie ucznia i jego rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec I półrocze

Do 13.01.2020  r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom proponowanych ocen klasyfikacji śródrocznej
Do 25.05.2020r. – poinformowanie uczniów i jego rodziców o  grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
Do 15.06.2020 r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom proponowanych ocen rocznych

 

EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY po klasie ósmej

  1. język polski – 17 grudnia 2019 r. godz. 9:00
  2. matematyka – 18 grudnia 2019 r. godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 19 grudnia 2019 r. godz. 9:00

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY po klasie ósmej

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W TERMINIE DODATKOWYM

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

 

 DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI 

Dodatkowe dni Data
Wszystkich Świętych

 

01.11. 2019r.(piątek)

 

Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2019r.(poniedziałek)
Nowy Rok 01.01.2020r.(środa)
Święto Trzech Króli  06.01.2020r.(poniedziałek)
Międzynarodowe Święto Pracy  01.05.2020 r.(piątek)
Boże Ciało 11.06.2020 r.(czwartek)

 

 TERMINARZ MIESIĘCZNYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami uczniów klas OP-VIII  odbywają się o godzinie 16.00

19.09. 2019 r. dla rodziców uczniów kl. OP-VIII  zebranie ogólne

21.11.2019 r.  godz. 16.00 – zebranie indywidualne spotkania z wychowawcami

23.01. 2020 r. – zebrania ogólne z rodzicami – podsumowanie I półrocza nauki

30.04. 2020 r. zebrania ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami /wywiadówka

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

RADY KLASYFIKACYJNE

20.01.2020r. Rada klasyfikacyjna śródroczna

20.01.2020r. Rada podsumowująca pracę za I półrocze

22.06.2020r.  Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

30.06.2020r..Rada podsumowująca pracę szkoły

 

Lp. Termin Forma Treść Osoba odpowiedzialna
1. 30.08.2019r. Rada pedagogiczna Przedstawienie i zatwierdzenie Aneksu do arkusza organizacyjnego m.in. przydziału obowiązków, opracowanie kalendarza roku szkolnego, kalendarza imprez i uroczystości i innych harmonogramów. Dyrektor
2. 19.09. 2019r. Rada pedagogiczna Przedstawienie m. in. planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji, przedstawienie planów pracy szkoły, kalendarza imprez i uroczystości i innych harmonogramów. Dyrektor
3. Październik 2019r. Rada szkoleniowa 1.Szkolenie według propozycji zespołu do spraw WDN: Szkolenie z zakresu stosowania nowych technologii w nauczaniu Dyrektor, J. Kwit, pedagog szkolny
4. Listopad 2019r. Rada szkoleniowa Szkolenie według propozycji zespołu do spraw WDN: Dyrektor, pedagog szkolny
5. Styczeń 2020r. Rada klasyfikacyjna Przedstawienie i zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej. Dyrektor
6.

 

Styczeń 2020r. Rada pedagogiczna (analityczna) Podsumowanie pracy szkoły w I okresie, przedstawienie wniosków z realizacji planu nadzoru, realizacja podstawy programowej, przedstawienie sprawozdań z działalności zespołów zadaniowych. Dyrektor
7. Marzec 2020r. Rada szkoleniowa Szkolenie nt.: Przypomnienie procedury przeprowadzania egzaminu w klasie VIII. Dyrektor,
8. Kwiecień 2020r. Rada pedagogiczna Przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Dyrektor
9. Czerwiec 2020r. Rada pedagogiczna Przedstawienie i zatwierdzenie wyników klasyfikacji Podsumowanie pracy szkoły w II okresie, przedstawienie wniosków z realizacji planu nadzoru, realizacja podstawy programowej, przedstawienie sprawozdań z działalności zespołów zadaniowych. Dyrektor
10. Czerwiec 2020r. Rada pedagogiczna (analityczna) Przestawienie wniosków z nadzoru, informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacji o działalności pracy szkoły Dyrektor

 

Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2019/2020

Temat uroczystości-imprezy Termin Osoby odpowiedzialne
Rozpoczęcie roku szkolnego. 02.09.2019 K. Leja-Pietrucha

 

Spotkanie z policjantem-bezpieczne poruszanie się po drogach. Wrzesień 2019 Wychowawcy I-III
Akcja Sprzątamy Świat. 8.10.2019 B.Królczyk, wychowawcy

 

Regionalny turniej Rugby Tag. 7.10.2019 J. Konstanty, M.Gorczowski, D.Kurzeja
Ślubowanie klas pierwszych. 16.10.2019 S. Kubicz
Dzień Edukacji Narodowej. 11.10.2019 Samorząd uczniowski
Dzień Papieża Jana Pawła II. 17.10.2019 Ks. T. Sowa, B. Miętkiewicz
Zaduszki, Święto zmarłych. 30.10.2019 K. Leja –Pietrucha
Święto Niepodległości. 08.11.2019 J. Konstanty
Andrzejki. 28.11.2019 Wychowawcy klas 0-VIII
Mikołajki. 06.12.2019 Wychowawcy klas 0-VIII
Dzień bez przemocy. 18.12.2019 J. Konstanty, J.Klimek
Szkolne spotkanie wigilijne. 20.12.2019 K. Leja-Pietrucha
Dzień babci i dziadka. 21.01.2020 Wychowawcy klas 0-III
Bal karnawałowy. 23.01.2020 Wychowawcy klas 0-VIII
Walentynki. 14.02.2020 J. Klimek
Dzień Żołnierzy Wyklętych. 04.03.2020 K. Leja-Pietrucha
Szkolny tydzień bezpieczeństwa w Internecie i pracy. Kwiecień 2020 J. Kwit
Dzień bezpiecznego Internetu. 11.02.2020 J. Kwit
Szkolne obchody dnia wiosny.

 

20.03.2020 Wychowawcy klas 0-III
Poranek Wielkanocny.

 

8.04.2020 B. Miętkiewicz
Dzień Ziemi. 21.04.2020 B. Królczyk
Święto flagi, Konstytucja 3 maja. 30.04.2020 K. Leja-Pietrucha
Piknik Szkolny -Dzień Rodziny. 26.05.2020 Wychowawcy klas 0-VIII,wszyscy nauczyciele
Dzień dziecka. 01.06.2020 Wychowawcy klas 0-VIII
Zakończenie roku szkolnego. 26.06.2020 J. Kwit, J. Klimek

 

 

 

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uzasadnienie Termin Osoba pełniąca dyżur
Święto Zmarłych 31.10.2019 Jacek Kwit

 

Katarzyna Leja – Pietrucha

Nowy Rok 02-03.01.2020 Sylwia Kubicz

Ewa Jawor

Jacek Konstanty

Barbara Królczyk

 

Święto –  Pracy/Konstytucji maja 30.04.2020 Gorczowski Mariusz, Danuta Kamińska
Egzaminy ósmoklasisty 21.22.23.04.2020 nauczyciele wg przydziału do komisji
Święto –  rodziny 28.05.2020 Wszyscy nauczyciele

 

 Harmonogram wycieczek szkolnych

 

Termin Miejsce wycieczki Odpowiedzialni
Wrzesień 26.09.2019

27.09.2019

Rowerowa /Stary Sącz

Noc Naukowców/N. Sącz

Jacek Kwit
Październik 2019 Bieszczady 2 dni

 

Nauczyciele kl.4-8
Październik 2019 Stara Baśn Grybów Nauczyciele kl.0-3
Listopad 2019 Kino/teatr Nowy Sącz Baladyna, Ania z Zielonego Wzgórza Nauczyciele kl.4-8
Marzec 2019 Kino /teatr Nowy Sacz Nauczyciele kl.0-3
Maj  2020 Warszawa-Zamek Królewski Parlament Wychowawcy kl.4-8
Czerwiec 2020 Kraków Wychowawcy kl.1-3

 

 

Kalendarz szczegółowy roku szkolnego 2018 – 2019

Harmonogram wycieczek szkolnych 2018-2019

Harmonogramu uroczystości szkolnych na rok szkolny 2018-1019

Kalendarz roku szkolnego 2018_2019

Plan lekcji uczniów-II-3  2018-2019

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Szkolny zestaw podręczników 2018-2019

Statut Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

Uchwała przejęcia Szkoły Podstawowej w Zarzeczu przez Gminę Łącko

rozkład busa od 30_10_2017

Dni otwarte dla rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w 2017_2018

Harmonogram kół zainteresowań

Harmonogram konkursów

Harmonogram uroczystośći i imprez szkolnych

Kalendarz roku szkolnego 2017_2018

Dodatkowe zadania nauczycieli

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Plan lekcji według nauczycieli _2017-2018-zmiana od 04.12.2017

Plan lekcji_uczniow_20172018-zmiana od 04.12.2017

Plan lekcji 2017/2018 (wg nauczycieli)

Plan lekcji 2017/2018 (wg klas)

Cyberprzemoc – procedury