ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2023/2024

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU

PLAN PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY ORAZ DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

 

Rok szkolny 2022/2023, 2021/2022, 2020/2019, 2018/2019, 2018/2017…

Roczny Plan Pracy Szkoły 2022-2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU ROK SZKOLNY 2022/2023

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Cyberprzemoc – procedury

Kalendarz szczegółowy roku szkolnego 2018 – 2019

Harmonogram wycieczek szkolnych 2018-2019

Harmonogramu uroczystości szkolnych na rok szkolny 2018-1019

Kalendarz roku szkolnego 2018_2019

Plan lekcji uczniów-II-3  2018-2019

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Szkolny zestaw podręczników 2018-2019

Statut Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

Uchwała przejęcia Szkoły Podstawowej w Zarzeczu przez Gminę Łącko

rozkład busa od 30_10_2017

Dni otwarte dla rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w 2017_2018

Harmonogram kół zainteresowań

Harmonogram konkursów

Harmonogram uroczystośći i imprez szkolnych

Kalendarz roku szkolnego 2017_2018

Dodatkowe zadania nauczycieli

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Plan lekcji według nauczycieli _2017-2018-zmiana od 04.12.2017

Plan lekcji_uczniow_20172018-zmiana od 04.12.2017

Plan lekcji 2017/2018 (wg nauczycieli)

Cyberprzemoc – procedury