SZKOŁA NA ,,6″

02.02.2021  W ramach projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” w szkole odbywają się zajęcia rozwijające  z języka angielskiego dla uczniów klas I-III, prowadzonych przez E.Wojtas.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo (tj. każdy wtorek godz 12:30-13:15). Grupa liczy 15 uczniów ( w tym 2 uczniów kl. I,  4 uczniów kl. II oraz 8 uczniów kl. III). Uczestniczy projektu  bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, młodsi uczą się od starszych, są rządni wiedzy.

Dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie, są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego  zatem może stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze zdolnością koncentracji uwagi oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Uczniowie łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Tworzą plakaty, gry dydaktyczne. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych i wykazują dużą kreatywność.

05.09.2020 Informujemy, iż   od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.

Projekt pn.   “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Szkole realizującej projekt oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.

Dokumenty wniosek i formularze do projektu