AKCJA SPRZATAMY GMINĘ

W poniedziałek 8 kwietnia przyłączyliśmy się do „AKCJI SPRZATAMY GMINĘ”. W wyniku której udało nam  się nazbierać kilka worków śmieci.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem i chęcią sprzątali Zarzecze.  Po pracy przyszedł czas na przekąskę  i ognisko, a przy tym świetną zabawę.

MAGIC STORY ON ICE

W dniu 29 marca uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wraz z wychowawczyniami udali się do Krynicy Zdrój, aby obejrzeć magiczne, niezwykłe, cudowne  widowisko teatralne zatytułowane „ Niezwykłe przygody Sindbada żeglarza”.  Łyżwiarze z całej Polski zabrali nas w magiczną podróż, pełna niespodzianek, efektów specjalnych, tajemniczości . Dla dzieci było to niezwykłe i wartościowe spotkanie z kulturą .

W drugiej części wycieczki  przejechaliśmy do  Starego Sącza, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach ceramicznych  w pracowni ARTAMI. Pani Monika Pychyrek zapoznała dzieci z swoją pracą i wspólnie wykonała z dziećmi aniołka z gliny. Było to dla dzieci również bardzo ciekawe i twórcze doświadczenie. Podczas wycieczki nie zabrakło również  czasu na wspólną zabawę i relaks w parku w Starym Sączu.

 

Topienie kolorowej Marzanny

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli już dość zimy, postanowili ją więc pożegnać i przywitać wiosnę. Uroczystości i zabawy z tym związane trwały już od rana, 21 marca, ale to klasa I przygotowała Marzannę na zajęciach na świetlicy. Dlaczego marzannę topimy 21 marca? Marzanna jest znana w Polsce od wieków. To to bogini słowiańska, która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny. Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Jeszcze w czasach pogańskich topienie marzanny odbywało się w czasie Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Utopienie jej miało także przynieść dobre plony w danym roku. Przygotowaną ze słomy, kolorowych ścinków materiału i bibuły marzannę owijano w białe płótno. Zadaniem dzieci było zrobienie jej z czego popadnie  tz wszystkiego tego co i tak wylądowałoby w śmietniku.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY dla uczniów bardziej  kojarzy się z DNIEM WAGAROWICZA, pomimo to dzieci i młodzież,  w zielonym kolorze, licznie przybyli na zajęcia szkolne.  Samorząd szkolny przygotował dla dzieci ciekawe, humorystyczne przedstawienie o wagarowaniu.  Uczniowie, którzy brali udział w szkolnym konkursie Eko-ciuszek  zaprezentowali  ekologiczne stroje podczas pokazy mody. Młodsze dzieci wybrały się na spacer w poszukiwaniu wiosny.

Spotkanie z Policjantem

W dniu 19 marca odwiedził nas pan policjant, który zapoznał uczniów z swoim zawodem,  a także szczególnie zwrócił uwagę na bezpieczeństwo własne, w domu i w szkole. Szczególny apel do dzieci dotyczył szacunku wobec siebie nawzajem, a także wobec rodziców i nauczycieli.

Konkurs mody ekologicznej EKO-CIUSZEK

W dniu 15 marca odbył się w naszej szkole konkurs mody ekologicznej EKO-CIUSZEK.  Konkurs rozpoczął się ekologicznym przedstawieniem  wiersza A. Fredry: „Paweł i Gaweł”, w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. W tym dniu uczniowie zaprezentowali stroje wieczorowe, sportowe, wyjściowe i piżamowe. Pokaz mody w wykonaniu uczniów z oddziału przedszkolnego i  klas 1-3  wprawił w zachwyt zgromadzoną widownię szkolną. Wśród uczestników przyznano nagrody, dyplomy i wyróżnienia.  Naszą szkołę w gminnym konkursie ekologicznym będzie reprezentować Łucja Madziar z oddziału przedszkolnego oraz Michalina Kucybała z klasy pierwszej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie do konkursu.

Spotkanie z przedstawicielem KRUS

14 marca 2019 r.  odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem KRUS, który zapoznał uczniów z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie rolnym.

Celem spotkania było przeprowadzenie uczniom pogadanki  na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z upadkami.
Na zakończenie pogadanki zaprezentowany został film edukacyjny pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.  Rozdano również uczniom broszury promujące bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

Prelegent poinformował także uczniów o możliwości wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

 

Konkurs Zuch

27 lutego dwunastu uczniów z klas I-III przystąpiło do ogólnopolskiego Konkursu „Zuch”, który polegał na samodzielnym rozwiązaniu zintegrowanego testu zróżnicowanego w zależności od klasy i składającego się z 21 pytań o różnej skali trudności. Treść uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Konkurs sprawdzał umiejętność korzystania z informacji, analizowanie tekstów, ortografię i słownictwo, a także zweryfikował sprawność rachunkową i rozwiązywanie zadań tekstowych.
Michał Chronowski zajął wspaniałe 12 miejsce i uzyskał tytuł laureata. Cieszymy się z tak wysokiego wyniku! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim gratulujemy udziału w konkursie!