Plan lekcji: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu0 1 2 3 4 5 6 7 8


N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S

0. 7:10- 7:55PONIEDZIAŁEK 1. 8:00- 8:45 RM Wychowanie przedszkolne 8:00-12:30 10 KS eduk.wcz. 7 GA wych.fiz. 2 GA wych.fiz. 2 LPK j.polski 1 PD informatyka 8 ŁA matematyka 5 BK biologia 3 KM j.niemiecki 9
2. 8:50- 9:35 KS informatyka 8 GA wych.fiz. 2 GA wych.fiz. 2 KB przyroda 1 KB technika 9 ŁA matematyka 5 KM j.niemiecki 6 LPK j.polski 3
3. 9:40-10:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 PD technika 3 ŁA matematyka 9 KJ j.angielski 8 KJ j.angielski 8 LPK j.polski 2
4. 10:40-11:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 KJ j.angielski 8 ŁA matematyka 9 LPK j.polski 3 KB chemia 6 KJ historia 2
5. 11:35-12:20 KS wych.fiz. 2 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 KJ historia 7 LPK j. polski 9 KJ j.angielski 8 KJ fizyka 6 ŁA matematyka 3
6. 12:25-13:10 WE j.angielski 10KJ wych.fiz. 2


ŁA matematyka 5 KJ j.angielski 8
7. 13:15-14:00
ŁA matematyka 5 KJ wych.fiz. 2
8. 14:05-14:50KJ wych.fiz. 2
9. 14:55-15:40

0. 7:10- 7:55WTOREK 1. 8:00- 8:45 RM Wychowanie przedszkolne 8:00-13:00 10 WE j.angielski 7 GA plastyka 5 GA plastyka 5 GM muzyka 3 ŁA matematyka 9 KB biologia 1 KJ j.angielski 8 LPK j.polski 2
2. 8:55- 9:40 KS eduk.wcz. 7 GA informatyka 8 WE eduk.wcz. 1 LPK j.polski 3 WM geografia 9 GM muzyka 2 GM muzyka 2 KB fizyka 5
3. 9:40-10:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 KB przyoda 3 GM muzyka 9 ŁA matematyka 8 WM geografia 6 KJ godz.wych. 2
4. 10:40-11:25 KS eduk.wcz. 7 SB religia 5 WE eduk.wcz. 1 GM wych.fiz. 2 KB biologia 9 PD informatyka 8 LPK j.polski 6 KJ historia 3
5. 11:35-12:20 SB religia 7 GA eduk.wcz. 5 WE j.angielski 1 PD informatyka 8 LPK j.polski 9 KJ historia 2 KB chemia 6 ŁA matematyka 3
6. 12:25-13:10 SB religia 13:00-13:30 10
ŁA matematyka 5 LPK godz.wych. 9


PD informatyka 8 KJ wych.fiz. 2
7. 13:15-14:00ŁA matematyka 5 KJ wych.fiz. 2
8. 14:05-14:509. 14:55-15:40


0. 7:10- 7:55ŚRODA 1. 8:00- 8:45 RM Wychowanie przedszkolne 8:00-12:30 10 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE informatyka 8 KJ godz.wych. 3 ŁA matematyka 9 DP technika 1 KJ historia 6 WM geografia 2
2. 8:50- 9:35 KS eduk.wcz. 2 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 ŁA matematyka 3 KJ historia 9 KJ j.angielski 7 WM geografia 6 PD informatyka 8
3. 9:40-10:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 ŁA matematyka 3 KJ j.angielski 9 WM geografia 2 LPK j.polski 6 KB chemia 9
4. 10:40-11:25 KS eduk.wcz. 7 WE j.angielski 5 ks.ST religia 1 KJ j.angielski 8 KJ wych.fiz. 2 LPK j.polski 3 KB biologia 6 ŁA matematyka 5
5. 11:35-12:20

WE j.angielski 1 LPK j.polski 8 KJ wych.fiz. 2 ŁA matematyka 5 KB fizyka 6 ks.ST religia 9
6. 12:25-13:10 WE j.angielski 10
LPK j.polski 8


ks.ST religia 9 ks.ST religia 9 KM j.niemiecki 2
7. 13:15-14:00
KM j.niemiecki 2 LPK j.polski 8
8. 14:05-14:509. 14:55-15:40

CZWARTEK 0. 7:10-7:55
HE wdż 1 ŁA matematyka 5
1. 8:00- 8:45 SB religia 10 WE j.angielski 7 GA wych.fiz. 2 GA wych.fiz. 2 KJ j.angielski 3 PB religia 9


LPK j.polski 1 ŁA matematyka 5
2. 8:50- 9:35
Wychowanie przedszkolne 8:30-13:30 10 SB religia 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 BP religia 3 LPK j.polski 9 ŁA godz.wych. 8 ŁA godz.wych. 8 KJ j.angielski 2
3. 9:40-10:25
KS eduk.wcz. 7 GA religia 5 WE eduk.wcz. 1 ŁA matematyka 5 PB religia 9 LPK j.polski 8 KJ j.angielski 6 KB fizyka 2
4. 10:40-11:25 RM KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE religia 1 BP religia 7 GM plastyka 9 LPK j.polski 8 LPK j.polski 8 HE wos 3
5. 11:35-12:20

GM wych.fiz. 2 KJ j.angielski 8 ks.ST religia 9 ks.ST religia 9 HE edb 3
6. 12:25-13:10

GM wych.fiz. 2 LPK j.polski 8 KJ wych. fiz. 2 KJ wych.fiz. 2 ks.ST religia 3
7. 13:15-14:00HE wdż 3


KJ wych. fiz. 2 KJ wych.fiz. 28. 14:05-14:509. 14:55-15:40

0. 7:10-7:55HE wdż 8
PIĄTEK 1. 8:00-8:45 RM Wychowanie przedszkolne 8:00-13:00 10 KS eduk.wcz. 7 GA muzyka 5 GA muzyka 5 LPK j.polski 1 KJ wych.fiz. 2 GM plastyka 9 GM plastyka 9 HE wos 8
2. 8:50-9:35 KS wych.fiz. 2 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 GM plastyka 7 LPK j.polski 9 KJ j.angielski 8 ŁA matematyka 6 KB chemia 3
3. 9:40-10:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 KJ j.angielski 8 KJ historia 9 LPK j.polski 2 LPK j.polski 2 KB biologia 3
4. 10:40-11:25 KS eduk.wcz. 7 GA eduk.wcz. 5 WE eduk.wcz. 1 GM wych.fiz. 2 KJ j.angielski 8 KJ historia 9 KJ historia 9 LPK j.polski 3
5. 11:35-12:20 KS eduk.wcz. 7 WE j.angielski 5
KJ wych.fiz. 2 KJ wych.fiz. 2 KJ j.angielski 8
6. 12:25-13:10


KJ wych.fiz. 2 KJ wych.fiz. 2 KJ j.angielski 8
7. 13:15-14:008. 14:05-14:509. 14:55-15:40